Από την έναρξή του ο «Ναξιακός Οργανισμός Βιοϊατρικών Επιστημών» στηρίζει την επιστημονική δραστηριότητα που διαμορφώνεται στην Περιφέρεια, κάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο για την περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας.

Λειτουργεί ως δίαυλος για την μεταλαμπάδευση της επιστημονικής γνώσης που δημιουργείται στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά κέντρα στην Ιατρική Επιστημονική κοινότητα της Νάξου και των κυκλάδων νήσων γενικότερα.

Έχει καλύψει επείγουσες ανάγκες του Κέντρου Υγείας-Νοσοκομείου Νάξου σε υλικο-τεχνικές υποδομές (αγορά μηχανημάτων) και αναμένεται προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού.

Δίδει τη δυνατότητα στη Νεολαία της Νάξου να ενημερώνεται για τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στο αντικείμενο των βιοεπιστημών και βοηθάει ουσιαστικά στην ανάπτυξη σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού.

Από το 2002 έχει καθιερώσει την επίδοση τιμητικής οικονομικής προσφοράς σε επιτυχόντες στα ΤΕΙ και ΑΕΙ που προέρχονται από τα Λύκεια της νήσου Νάξου.

Από το 2002 έχει καθιερώσει την επίδοση οικονομικής προσφοράς σε Οργανισμούς και Ιδρύματα, όπως:

 

  • - Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Νάξου (ΚΑΠΗ)
  • - Ειδικό Σχολείο Μελάνων
  • - Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νάξου

 

Έχει εμπλουτίσει τη Βιβλιοθήκη Νάξου «Στ. Κορρές» με επιστημονικά συγγράμματα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναβαθμισμένων παρεχομένων υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα.

Καθιερώνει διάφορες μορφές βραβείων για την ανάπτυξη της επιστημονικής άμιλλας μεταξύ νέων επιστημόνων της Νάξου, ενώ μελετάται η χορήγηση βραβείων για παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας απομονωμένων περιοχών στο Αιγαίο.

 

  • Η ενημέρωση των Ναξίων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες και η σημασία της υγιεινής με την εκτύπωση και διανομή φυλλαδίων, ενημερωτικών εκπομπών και διοργάνωση εκδηλώσεων με τη συμμετοχή μαζικών φορέων.
  • Η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και επιδημιολογικών μελετών στον ελληνικό πληθυσμό.
  • Σημαντική λειτουργία του Οργανισμού είναι το πρόγραμμα υποτροφιών και η ενίσχυση νέων ερευνητών σε συγκεκριμένα πεδία που αφορούν τις Βιοϊατρικές Επιστήμες. Με την υποστήριξη του νέου επιστημονικού δυναμικού και της πρωτογενούς έρευνας προάγεται η υγεία στη χώρα μας με άμεσο αποδέκτη τους πολίτες και τη κοινωνία μας.
  • Η ενημέρωση των ιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα παραπάνω θέματα με την διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των νοσημάτων.
  • Η στενή συνεργασία με φορείς, οργανώσεις και ιδρύματα της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού που έχουν ανάλογες ευαισθησίες και σκοπούς. Ιδιαίτερα θα γίνει προσπάθεια για συμμετοχή στις προσπάθειες ενημέρωσης του κοινού για θέματα Βιοϊατρικών Επιστημών.

 

Τέλος, με τα συνέδρια που διοργανώνει και σε συνδυασμό με τα πολλαπλά πλεονεκτήματα των κυκλαδικών νησιών βοηθάει ουσιαστικά στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου.